УСЛУГИ

Консултации в сферата на компенсация
на реактивните мощности;

Динамична компенсация;

Компенсация на капацитивни товари;

Компенсация на ел. мрежи с хармоници;

Изработка, доставка и монтаж на ККУ;

Реконструкция на съществуващи ККУ;

Доставка и монтаж на електромери на ниво
ниско и средно напрежение;

Проверка на електромери на място;

Доставка и монтаж на защити от пренапрежение
на ниво ниско и средно напрежение;

Фотоволтаични системи - апаратура за
стрингови табла, инвертори, панели, конектори;

Изработка и монтаж на кабелни глави и муфи
ниско напрежение и средно напрежение;

Мълниезащита – мълниеприемници с
изпреварващо действие и конвенционална
мълниезащита;

Монтаж на токови и напреженови
трансформатори;

Абонаментно обслужване на електрически
уреди ниско напрежение и средно напрежение.

Дистанционо отчитане на трифазни и монофазни
електромери.

Анализ на товарови графици на статични
електромери.

Доставка и монтаж на силови трансформатори
от 50 кВА до 2500 кВА за напрежение 6 кВ,
10кВ, 20кВ.

Технически ревизии и профилактики и ремонт
на силови трансформатори.

Измерване на изолационно съпротивление
на силови трансформатори и кабели НН и СрН.

Монтаж и доставка на LED oсветление.

Монтаж и настройки на релейни защити -
релейни и цифрови.

Доставка и монтаж на анализатори на
електрическа ел.енергия.

Доставка и монтаж на силови трансформатори.