ИЗГРАДЕНИ ОБЕКТИ

“Паралел ООД” гр. Пловдив – доставка и монтаж на аресторна защита първо и второ ниво на странна ниско напрежение.

“Полифлекс ООД” гр. Пловдив – изграждане на нова силова и осветителна инсталация .

“Карина 4 ООД” гр. Пловдив – монтаж на нови разпределителни табла ,изграждане на нов трафопост и монтаж на нова силова инсталация.

“Бейс Енерджи ЕООД” гр. Пловдив – изграждане на нова силова и осветителна инсталация.

“Булгарлизинг Бургас” гр. Бургас – доставка и монтаж на трансформатор 160кВа, монтаж на индуктивен реактор 5кВа.

“Търговски център Тракия АД” гр.Пловдив – монтаж на електромери ниско напрежение 50бр.

“ОМК АД“ гр.Пловдив – монтаж на комплектни кондензаторни уредби с филтри на трафо 1 и трафо 2.

“ИМС Напредък“ гр.Пловдив – направа на кабелни глави /кабел на 20кВ/, ремонт на силов трансформатор 630кВа.

“Полидей 2” ООД гр. Карлово – изграждане на мълниезащитна инсталация и изграждане на кондензаторен шкаф с мощност 280кВар.

“Фермата АД“ гр. Пловдив – изграждане на система за енергиен мониторинг.

„Крепежни изделия” АД гр. Пловдив – ремонт и реконструкция на съществуващ кондензаторен шкаф 400кВар.

ИПС”Инфраструктори”АД гр. София – изграждане мерене ниско напрежение.

“Дитроника ООД “гр. Петрич – доставка на капацитивни контактори.

“Стройрент ЕООД” гр.София – изграждане на мерене на странна ниско напрежение.

“Ангел Стоилов 96”АД гр. Пловдив – доставка и направа на муфи на странна 20кВ.

“Агроринг” ЕООД гр. Айтос – доставка и монтаж на трифазен реактор за фотоволтаична централа.

ЕТ ”Нюсайд-Славчо Стоилов” с. Долна Махала – ремонт и реконструкция на съществуващ кондензаторен шкаф 200кВар.

“Каскада ООД” с. Царацово – доставка и монтаж на кондензаторни шкафове с филтри за висши хармоници 400кВар, изграждане на система за енергиен мониторинг.

Община “Марица” – монтаж на аварийни сирени и ремонт на улично осветление.

“Реми ЕООД” гр. Пловдив – ремонт и реконструкция на главно разпределително табло.

ЕТ ”Дико-Иван Диклаков” – ремонт и реконструкция на съществуващ кондензаторен шкаф 300квар.

“Крепежи България Трейдинг ООД” гр. Варна – изграждане на силова и осветителна инсталация ново производствено хале.

“Тракия Керам ЕООД“ гр. Пловдив – ремонт на маломаслен прекъсвач 20кВ и изграждане мерене на ниво ниско напрежение -10бр.

“Картобу ЕООД” гр. Пловдив – изграждане на осветителна инсталация производствено помещение.

“КАМ-04 ООД” гр. Пловдив – доставка и монтаж на аресторна защита, първо и второ ниво на странна ниско напрежение.

“Диана ООД” гр. Пловдив – ремонт на осветителна инсталация.

“Българска роза АД” гр.Карлово – доставка и монтаж на UPS, направа на кабелна муфа 20кВ.

“Венус-Б” ЕАД гр.Мездра – доставка и монтаж на аресторна защита първо и второ ниво на странна ниско напрежение.

“ДКЛ-ООД” гр. Пловдив – изграждане мерене на ниско напрежение 10 бр.

“В Пласт ЕООД” гр.Пловдив – изграждане на силова и осветителна инсталация.

“Валтабак ЕООД” с. Маноле – доставка и монтаж на трафопост 100кВА.