ЗА НАС

Предмета на дейност на "Делевски Ел" ЕООД е свързан с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи ниско и средно напрежение.

Главните насоки на развитие на фирмата са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използването на най-съвремените технологии и материали.

Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на клиентите.

Фирмата разполага с добри специалисти с богат опит в областта на енергетиката.